Suzuki Senzaburou


(author)
1957. Ikiteiru Koheiji (1957)
1957. Ikiteiru Koheiji (1957) (TV)
1969. Ikiteiru Koheiji (1969) (TV)
1982. Kaiidan: Ikitewiru Koheiji
1982. Tsumetai chi: Ikiteiru koheiji yori, Yuurei otoko to hatsutaiken shita tsuma (TV)