Kaidan tamagiku dourou (1979)(TV)

trans. Garden Lantern for Tamagiku a courtesan
a.k.a. Tamagiku dourou

Tokyo 12 channel (TV Tokyo) "Nippon meisaku kaidan gekijou (TV series)", 1979.8.1, Color, 47 mins.

Director: Kurata Junji
Cast: Yuuki Shinobu
Egi Toshio
Nishiyama Yoshitaka
Tamamura Shuntarou
Keyword: Grudge Ghost
Video: Japan Home Video


Your Rate: