Mizu no naka no kao (TV)

trans. Face in Water
NET (TV Asahi) "Kaiki roman gekijou (TV series)", 1969.10.11, 56 mins. (including commercial films)

Writer: Miyagawa Ichirou
Cast: Shimada Shougo
Kamei Mitsuyo
Azuma Daijirou
Ibuki Yukiko
Takase Toshimitsu
Hosokawa Tomo


Your Rate: