Kaidan Banchou sarayashiki

(3=3/1 voter)
trans. Ghost story of Dishhouse in Banchou

Toei 1957.07.13, B&W, Monaural, Cinescope, 45mins.

Director: Kouno Toshikazu
Writer: Muramatsu Douhei
Cast: Azuma Chiyonosuke
Misora Hibari
Hoshi Michiko
Oka Satomi
Kiyokawa Souji
Akashi Ushio
Hori Masao
Kamishiro Yuuji
Yashioji Yoshiko
Plot: See "Sarayashiki".
Keyword: Grudge Ghost
Video: Toei, VCTB00882, 5000 yen


Your Rate: