Kaidan botan Dourou (1982) (TV)

(5=5/1 voter)
trans. Ghost Story of Peony Lantern
Haiyuu-za *1 & Fuji TV, 1982.8.13, Color

Producers: Nomura Youichi
Nishioka Yoshinobu
Matsuki Seiji
Director: Minamino Umeo
Based on the rakugo:
"Botan dourou" by San'yuutei Enchou 1st
Writer: Kunihiro Takeo
Photo: Makiura Chishi
Music: Tsushima Toshiaki
Cast: Hayashi Yoichi ... Hagiwara Shinzaburou
Kana Akiko ... Otsuyu
Tani Kei ... Banzou
Yamagata Isao ... a bonze
Tonoyama Taiji ... a fortunetaller
Takita Yuusuke ... Heizaemon
Ezawa Moeko ... Okuni
Yagi Masako
Hiro Midori
Kandabashi Mitsuru
Horiuchi Kazuichi
Oomi Teruko
Miura Noriko
Kuratani Reiko
Itsuji Sen
Yamamoto Ichirou
Akatsuki Shintarou
Matsuo Katsuto
Plot: See "Botan dourou".
Keyword: Ghost


Thanks for Information:
nekomata sama *1

Your Rate: