Kaidan kakuidori (1961)

(10=10/1 voter)
trans. Ghost Story Of The Mosquito-Eat-Bird

Daiei, 1961.07.05, B&W, 79mins.

Producer: Kubodera Ikurou
Director: Mori Kazuo(I)
Based on the novel by:
Uno Nobuo
Writers: Hashimoto Shinobu ... supervisor
Kunihiro Takeo
Photo: Honda Shouzou
Music: Kurasaki Nobu
Cast: Funakoshi Eiji ... Tokunoichi/ Tatsunoichi
Nakata Yasuko ... Kikuji
Kobayashi Katsuhiko ... Koujirou
Yamamoto Hiroko ... a young woman
Niwa Matasaburou
Terashima Yuusaku
Mizuhara Kouichi
Murata Fumiko ... Oroku
Maru Bonta ... Zenryuu
Matsuoka Ryourin
Mori Hiroyuki
Wada Fusako
Kamiwaki Esuko
Touyama Kyouko
Yamada Masako
Video: Tokuma, HTH-1205, 3689 yen


Your Rate: