Kaidan kyuuketsuki Murasaki Kengyou (TV)

(8=16/2 voters)
trans. Ghost Story: Murasaki Kengyou A Vampire
a.k.a. Kyuuketsuki Murasaki Kengyou

Tokyo 12 channel (TV Tokyo) "Nippon meisaku kaidan gekijou (TV series)", 1979.7.11, Color, 47 mins.

Producer: Kaneko Waichirou
Director: Shibata Toshiyuki
Story: Shibata Toshiyuki
Writer: Shibata Toshiyuki
Photo: Fujiwara Saburou
Music: Makino Yutaka
Cast: Kuraishi Kou ... Yamamura Kengyou/ Mueasaki kengyou
Soganoya Meichou ... Chinen
Miyai Erina ... Kaede
Ishida Nobuyuki ... Tamura Iori
Gomi Ryuutarou ... Tamura Shuzen
Nakajou Satoko ... Matsue
Sakaki Jun ... Tae
Akane Yuuko ... Kozue
Agawa Yumi ... Toki
Kamo Masamiki ... Tozawa Hiroshige
Yamauchi Hachirou ... Ryouan
Sugano Yoshinori
Keyword: Vampire
Video: Japan Home Video


Your Rate: