Kaidan Oooku maruhi akazu-no (TV)

(5=5/1 voter)
trans. Ghost story: A secret locked room of the ladies' chambers in Edo castle

Tokyo 12 channel (TV Tokyo) "Nippon meisaku kaidan gekijou (TV series)", 1979.6.27 *1, Color, 47 mins.

Producer: Kaneko Waichirou
Director: Nakagawa Nobuo
Story: Miyagawa Ichirou
Writer: Miyagawa Ichirou
Photo: Fujiwara Saburou
Music: Makino Yutaka
Cast: Ooyama Katsumi(I) ... Tokugawa Tsunayoshi, shogun
Iwai Yumi ... Otae/ Takiyama
Fujita Makoto ... Kangun officer
Yukishiro Keiko ... Nobukonokata
Ikeda Kouji ... Uemonnosuke
Mikage Shinsuke ... Yanagisawa Yoshiyasu
Nagai Hideyo ... Marikouji
Matsumura Yasuyo ... Urano
Ikeda Masako
Keyword: Ghost
Video: Japan Home Video


Thanks for Information: nekomata sama (11 Jun 2006) *1
Your Rate: