Kaiidan: Ikitewiru Koheiji

(7=21/3 voters)
trans. Mysterious Story: Koheiji Is Alive

Isoda jimusho & A.T.G., 1982.09.04, Color, 78mins.

Producers: Isoda Keiji
Sasaki Shirou(I)
Takizawa Hajime
Taga Shousuke
Director: Nakagawa Nobuo
Based on the play:
"Ikiteiru Koheiji" by Suzuki Senzaburou
Writer: Nakagawa Nobuo
Photo: Higuchi Ikio
Cast: Fujima Fumihiko ... Kohada Koheiji
Miyashita Junko ... Ochika
Ishibashi Shouji ... Nako Takurou
Plot: See "Koheiji".
Keyword: Grudge Ghost


Your Rate: