Kaidan (TV series)


trans. Ghost Story

Mainichi housou & Kabukiza TV sitsu, 1972, Color

Kaidan: Yotsuya kaidan
Kaidan botan dourou
Kaidan kakuidori
Kaidan ame no konuma
Kaidan onryou madara-neko
Kaidan Kasanegafuchi
Kaidan: Jigoku he tsuzuku Koushuu-ji
Kaidan Oooku akazu-no-ma
Kaidan Shinsen-gumi: Noroi no chishibuki
Kaidan Yuki-onna

DVD: [DVD-Box] First Distribution, MRBF-1049 (2007.11.28)
[Onna no maki] West Bridge, WBBX-2007 (2008.7.31) including "Kaidan Yotsuya kaidan", "kaidan botan dourou", "kaidan kakuidori", "Kaidan ame no konuma", "Kaidan onryou madara-neko"
[Oni no maki] West Bridge, WBBX-2008 (2008.7.31) including "Kaidan Kasanegafuchi", "Kaidan: Jigoku he tsuzuku Koushuu-ji", "Kaidan Oooku akazu-no-ma", "Kaidan Shinsen-gumi: Noroi no chishibuki", "Kaidan Yuki-onna"