Ishibashi Shouji


(actor)
1982. Kaiidan: Ikitewiru Koheiji
1995. Teito monogatari gaiden