Taga Shousuke


(producer)
1982. Kaiidan: Ikitewiru Koheiji
1984. Saraba hakobune