Nakagawa Nobuo

1905-1984. He created many horror movies, and "Toukaidou Yotsuya kaidan (YOTSUYA GHOST STORY" and "Jigoku" is the musterpieces of Japanese horror movie's history.

(director)
1956. Kaii Utsunomiya tsuritenjou
1957. Kaidan Kasanegafuchi (1957)
1958. Bourei kaibyou yashiki
1958. Kenpei to yuurei (Kenpei juusatsu)
1959. Onna kyuuketsuki
1959. Toukaidou Yotsuya kaidan (1959) (YOTSUYA GHOST STORY)
1960. Jigoku (1960)
1968. Kaidan Hebi-onna (GHOST STORY OF THE SNAKE WOMAN)
1970. Kaidan botan douro (1970) (TV)
1971. Kaidan Kasanegafuchi (1971) (TV)
1971. Youkai chizome no kushi (TV)
1971. Kaidan hiren no maiougi (TV)
1972. Kaidan Shinsen-gumi: Noroi no chishibuki (TV)
1978. Ayashi no umi (TV)
1979. Kaidan Oooku maruhi akazu-no-ma (TV)
1982. Kaiidan: Ikitewiru Koheiji

(writer)
1959. Toukaidou Yotsuya kaidan (1959) (YOTSUYA GHOST STORY)
1960. Jigoku (1960)
1968. Kaidan Hebi-onna (GHOST STORY OF THE SNAKE WOMAN)
1982. Kaiidan: Ikitewiru Koheiji