Fujima Fumihiko


(actor)
1979. Kaidan Saga no kaibyou (TV) ... Komori Hanazaemon
1982. Kaiidan: Ikitewiru Koheiji ... Kohada Koheiji