Kohada Koheiji

from "Koheiji"


(character)
year title cast
1957 Ikiteiru Koheiji (1957) Nakamura Senjaku II
1969 Ikiteiru Koheiji (1969) (TV) Irikawa Yasunori
1982 Kaiidan: Ikitewiru Koheiji Fujima Fumihiko
1982 Tsumetai chi (TV) Nakajou Kiyoshi>